Käyttöehdot

---

1. Yleistä

Tämä asiakirja määrittelee ehdot, joilla Edullisetsivut.fi (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tarjoaa verkkosivujen suunnittelu- ja toteutuspalveluita ("Palvelut"). Käyttämällä Palveluntarjoajan verkkosivustoa ja Palveluita, asiakas / palveluiden tilaaja ("Asiakas") hyväksyy nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan.

2. Palvelut

Palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle verkkosivujen suunnittelua ja toteutusta. Palvelut myydään joko kertamaksulla tai kuukausimaksulla.

3. Maksuehdot

3.1 Kertamaksu

Kertamaksullinen palvelu maksetaan ennen palvelun aloittamista summana, joka on ilmoitettu palvelun tilaamisen yhteydessä.

3.2 Kuukausimaksu

Kuukausimaksullisen palvelun ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on 24 kuukautta sopimuksen alkamisesta. Kuukausimaksut laskutetaan kuukausittain etukäteen.

4. Irtisanominen

4.1 Irtisanomisaika

Irtisanominen on mahdollista ensimmäisen 24 kuukauden kuluttua sopimuksen alkamisesta. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään 3 kuukautta ennen haluttua päättymispäivää.

4.2 Aikainen irtisanominen

Mikäli Asiakas haluaa irtisanoa sopimuksen ennen irtisanomisajan päättymistä, jäljellä olevat kuukausimaksut erääntyvät kokonaisuudessaan heti maksettavaksi.

5. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu päivittämään tarvittavat tiedot Palveluntarjoajan pyynnöstä. Asiakas on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä sekä kaikista käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista.

6. Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet verkkosivuston sisältöön, mukaan lukien tekstit, kuvat ja muut materiaalit.

7. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat Palveluiden käytöstä tai käyttämättömyydestä.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapulten välisellä neuvottelulla, ja ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, haetaan ratkaisua sovittelumenettelyn avulla, mikäli sekään ei tuo ratkaisua, riidat ratkaistaan lopullisesti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

9. Ehtojen ja Palveluiden muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia Palveluiden sisältöön, hinnastoon ja saatavuuteen. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle etukäteen. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu verkkosivustolla tai ilmoitettu Asiakkaalle sähköpostitse. Jatkamalla Palvelujen käyttöä muutosten jälkeen Asiakas hyväksyy muutetut käyttöehdot.

10. Yhteystiedot

Kaikki kysymykset ja tiedustelut näihin käyttöehtoihin liittyen tulee lähettää Palveluntarjoajan ilmoittamiin yhteystietoihin.

11. Yksityisyys ja tietosuoja

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään Palveluntarjoajan tietosuojaselosteen mukaisesti, joka on saatavilla verkkosivustolta. Asiakkaan on tutustuttava tietosuojaselosteeseen ennen Palveluiden käyttämistä.

12. Asiakastuki

Asiakkaalla on oikeus saada asiakastukea Palveluntarjoajan tarjoamien kanavien kautta. Asiakastuen saatavuus ja vastausajat on kuvattu Palveluntarjoajan verkkosivustolla.


---

Käyttöehdot päivitetty 16.11.2023.