Tietosuojaseloste


Edullisetsivut.fi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen tietosuojalain (5.12.2018/1050) mukaisesti. Tietoja ei siirretä, eikä käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

1. Rekisterinpitäjä

Edullisetsivut.fi (FI25171121)
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelu
aspa@edullisetsivut.fi

Yhteydenotto täältä.

3. Rekisterin nimi

Edullisetsivut.fi asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi.
  • Sähköpostiosoite.
  • Puhelinnumero.
  • Selaimen evästeiden kautta kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse itsestään antamat tiedot.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan asiakkuuden jatkuessa ja poistetaan vuoden sisällä asiakkuuden päättymisestä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan verkkotunnuspäätteiden hallinnoiville rekistereille, kuten Viestintävirastolle ja Webnode AG:lle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalinen, jäljitettävä ja pysyvästi poistettava aineisto. Fyysiset aineistot säilytetään ulkopuolisilta suojatuissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää pääsyä henkilötietoihinsa.
  • Pyytää henkilötietojensa oikaisua tai poistamista.
  • Vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
  • Pyytää henkilötietojensa siirtoa.
  • Peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Edullisetsivut.fi ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietoturvaloukkaukset

Ilmoitamme tietoturvaloukkauksista asianmukaisesti rekisteröidyille ja tietosuojaviranomaisille.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Edullisetsivut.fi pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Uusin versio saatavilla verkkosivuillamme.

14. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava, sähköposti: tietosuoja@edullisetsivut.fi

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

16. Tietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

17. Erityishuomautus tietojen erityisluokista

Ei kerätä tai käsitellä erityisiä henkilötietoluokkia ilman nimenomaista suostumusta.


Tämä tietosuojaseloste on laadittu 1.11.2023 ja viimeksi päivitetty 15.11.2023.